ขอเชิญร่วมงาน "งานสานฝันการศึกษา พัฒนาพรเจริญวิทย์"
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา วันที่ 24 สิงหาคม 2561
นายธนากฤต เปริน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่ผลเบิกจ่ายงบประมานดีเด่น ประจำปี 2561
ท่านผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ จากวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ 22 สิงหาคม 2561
ท่านผู้อำนวยการนายประภาส ศรีสุพล มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจจกรรม วันที่ 20 สิงหาคม 2561
คณะผู้บริหาร ครูร่วมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
ท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเชียร์ฟุตบอลโลก สนุกเป็นเวลา ไม่บ้าการพนัน 12 มิถุนายน 2561
ร่วมให้กำลังใจ นาวสาวสิริยากร มิ่งโอโล นักขว้างจักร เยาวชนทีมชาติไทย เข้าแข่งขันคัดเลือกยูธโอลิมปิค 2018
นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.21 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้แนวคิดการปฎิบัติงานกับ ผู้บริหารคณะครู

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

        ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนพรเจริญวิทยา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๕๐  ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ หมู่ ๑ ถนน พังโคน-บึงกาฬตำบลพรเจริญ  อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ ๓๘๑๘๐ โทรศัพท์๐๔๒-๔๘๗๐๙๖-๗   e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   

website   http://www.pcw.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  

 ๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม.๑ ถึงระดับ ม.๖  แบบสหศึกษา

 ๑.๓  มีเขตพื้นที่บริการ ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคกนิยม  บ้านวังยาว  บ้านโนน  บ้านสร้างคำ บ้านดงเสียด   บ้านหนองบัวน้อย   บ้านโคกสว่าง   บ้านหนองผักแว่น   บ้านสามแยก   บ้านโคกอุดม   บ้านปรารถนาดี   บ้านใหม่ศรีชมภู


ประวัติข้อมูลด้านการบริหาร

  ๒.๑ ทำเนียบ ชื่อ-สกุลผู้บริหาร 

         ๒.๑.๑  นายอุทัย        เลิศล้ำ               (พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๒)

         ๒.๑.๒  นายสมภาร     ร่มโพธิ์ทอง          (พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๙)

         ๒.๑.๓  นายนิกร         จันทระ               (พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๕)

         ๒.๑.๔  นายธรรมนูญ  เดชกุญชร            (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๐)

         ๒.๑.๕  นายคำมูล       แพงสวัสดิ์           (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๗)

         ๒.๑.๖  นายไพบูลย์    นาคเสน              (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๕)

         ๒.๑.๗  นายประยูร    ยวนยี                  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)

         ๒.๑.๘ นายอุทัย  วงศ์อามาตย์              (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

         ๒.๑.๙ นายประภาส  ศรีสุพล                (พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน)                           

 ๒.๒   รองผู้อำนวยการ

          ชื่อ นายนิมิตร  กวีกรณ์                        รองผู้อำนวยการงานบริหารการเงินและงบประมาณ , งานบริหารงานทั่วไป

          ชื่อ นายธนกฤต  เปริน                         รองผู้อำนวยการงานบริหารงานวิชาการ , งานบุคลากร

          


 

เครื่องหมายของโรงเรียน   ตราเอราวัณล้อมด้วยรวงข้าว            

 

 

                                                                  

 

ความหมาย

 

                     การพัฒนาชีวิตและสังคม เกิดจากผลรวมทางการศึกษาและ “เอราวัณ” เป็นชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

 

ปรัชญาโรงเรียน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน บริการชุมชนเพื่อพัฒนาบ้านเมือง

 

คำขวัญ                            เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง

 

คติพจน์                            นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

สีประจำโรงเรียน                 ม่วง-เหลือง

 

อักษรย่อโรงเรียน                พ.จ.ว.

 

อาณาเขต                         ทิศเหนือ จรดหมู่บ้านเอราวัณ 

 

                                      ทิศใต้ จรดที่นา นายสมร  แก้วกัณหา

 

                                      ทิศตะวันออก จรดทางหลวงแผ่นดินสาย พังโคน-บึงกาฬ

 

                                     ทิศตะวันตก จรดที่นา นายน้อย  เขียงจ้อย

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี มีความรู้คูคุณธรรม เป็นผู้นำด้านกีฬา

 

บุคลิกของโรงเรียน :: สะอาด ระเบียบวินัย อนุรักษ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 


 

 

 boss2561

 R150-1

R150-2 

:::ผู้เยี่ยมชม:::

1595480
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
55
200
450
1594226
1783
3447
1595480

IP: 54.205.211.87
เวลา: 2019-01-17 14:58:59

Copyright @ Porncharoen Wittaya School

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180

website::http://www.pcw.ac.th    E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Joomla templates by Joomlashine